integritetspolicy

När ni tar kontakt med oss i vårt kontaktformulär sparar vi era kontaktuppgifter. För oss är det viktigt att ni känner er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter så läs gärna vår policy nedan.

Vem behandlar Era personuppgifter:
Personuppgifterna behandlas av personal på Fjällkickoff.

Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy.

De personuppgifter vi samlar in sparas i vår kunddatabas i två år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och service.

Samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Välkommen till Lofsdalen

riktig skidåkning.

  Riktiga äventyr.

Kontakta oss

Låt oss berätta mer om vad Lofsdalen kan erbjuda er.

3 + 2 =

Vid kontakt genom vårt webbformulär har du godkänt att vi sparar dina personuppgifter enligt integritetspolicyn.